"A vida curta.
Coma primeiro a sobremesa."

H Bland